Vurdering

 

image.asp.jpeg

I 2014 udarbejdede Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning (CAST) en uvildig Medicinsk teknologivurdering (MTV) som et Offentligt-Privat Innovationsprojekt (OPI). Via OPI-puljen har MTV modtaget støtte fra Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Regionalfond under overskriften "Engangsprodukter som alternativ til stålbækken og plasturinkolbe". 

Rapporten er offentligt tilgængelig og kan læses på sdu.dk eller rekvireres ved at skrive til info@goloo.com

 

Konklusion

Generelt har plejepersonale og patienter på de implicerede case-afdelinger udtrykt stor tilfredshed med Goloos engangsprodukter.

Mere specifikt, har de oplevet følgende forbedringer:

•    De enkelte arbejdsgange kan afsluttes på patientstuerne.
•    Skyllerummene er nemmere at holde ryddelige og rene.
•    Det er nemmere at tilgodese patenternes blufærdighed, idet lugtgener minimeres.
•    Engangsprodukterne er mere behagelige at anvende for patienterne.
•    Indsatsen til bækkenstolen vurderes at være tidsbesparende, hygiejnisk og praktisk.
•    Engangsprodukterne vurderes at bidrage til bedre arbejdsmiljø.
•    Affaldshåndtering er uproblematisk på afdelingsniveau og muligvis også på sygehusniveau, såfremt engangsprodukterne klassificeres som dagrenovation og såfremt placering og afskærmning af containere afklares.
•    Engangsprodukterne vurderes af personalet på de implicerede case-afdelinger, at være en relevant og hensigtsmæssig udvikling på området.