Produkter

Udviklet til at give dig og dine patienter en bedre oplevelse

At gå på toilettet er en af de mest naturlige ting i vores dagligdag. Alligevel er det stadig noget, som vi foretrækker at holde for os selv. For de immobile 10-20% af de indlagte patienter som er afhængig af hjælp til at gå på toilettet, er det svært at fastholde intimiteten omkring toiletbesøget. Bækkenet eller kolben er nødsaget til at blive placeret, fjernet og rengjort af sundhedspersonalet og ofte foregår det på en flersengsstue, hvor lyde og lugte stilles til skue for de øvrige patienter. 

For at imødegå problemet udviklede Goloo Softloo, Easiloo og Uniloo – en toiletserie bestående af engangsbækkener og urinkolber der er designet til afhjælpe den grænseoverskridende situation, som det er at måtte involvere andre i noget så privat som ens toiletbesøg. Læs om vores produkter nedenfor.

 

Softloo

Softloo er et oppusteligt engangsbækken udviklet til sengeliggende patienter.

Softloo er et komfortabelt, diskret og hygiejnisk alternativ til det traditionelle bækken.

Med Softlooen følger en let anvendelig pumpe, som sikrer at bækkenet enkelt og hurtigt oppustes og er klar til brug. Placer Softlooen under patienten, på samme måde som du ville gøre med et almindeligt bækken. Når patienten er færdig, fjernes Softlooen. Smid papir og handsker ned i Softlooen, luk luften ud og luk den ved hjælp af den integrerede tape strip. Derefter er der kun tilbage at destruere Softlooen.

Se en kort video præsentation af produktet:

Easyloo

Easyloo er et engangsbækken udviklet til bækkenstole og toiletsæder.

Som navnet antyder, er Easyloo er et brugervenligt, diskret og hygiejnisk alternativ til det traditionelle engangsbækken.

Easylooen fikseres enkelt og hurtigt til toiletstolen eller sædet ved hjælp af stærke, brugervenlige tape strips. Fordi Easylooen er vedhæftet selve sædet, fungerer det som et cover, der beskytter stolen mod stænk og fækalier. Efter brug fjernes Easylooen. Smid papir og handsker ned i posen, luk den og destruer den. Det er enkelt og let. 

Se en kort video præsentation af produktet:

 

uniloo.png

UniLOO

Uniloo er en oppustelig engangsurinkolbe udviklet til både mænd og kvinder.

Den er lettere og mere diskret og mere hygiejnisk end den traditionelle urinkolbe.

Uniloo er understøttet af oppustelige stabilisatorer, som enkelt og hurtigt oppustes ved hjælp af den medfølgende pumpe. De oppustelige stabilisatorer på siden af Unilooen forhindrer kolben i at falde sammen, imens den oppustelige ring for enden sikrer at Unilooen sluttes tæt til kroppen. Det lette, men yderst holdbare, plast gør, at Unilooen er let at holde ved, selv for svage fingre. Efter brug smides papir og handsker ned i Unilooen, luften lukkes ud og posen lukkes ved hjælp af de integrerede strips. Herefter destrueres posen. Unilooen kan også anvendes til at tømme kateter eller som brækpose.

Se en kort video præsentation af produktet:

 

Gowash

Gowash er et praktisk oppusteligt engangsvaskefad udviklet til sundhedssektoren.

Det er bl.a. velegnet til hår- og kropsvask samt iblødlægning af f.eks. en hånd eller en fod.

Forbedret hygiejne.

Det er nemt at bruge og smide væk efter brug.


Produktspecifikationer

Endelig et diskret og hygiejnisk alternativ. Oplev egenskaberne ved Goloos nye og forbedrede engangsbækkener, kolber og vaskefade. 

 

Indholdsmængde — Alle produkter kan indeholde op til 1000 ml væske.

Lukning — Alle produkterne er udstyret med en brugervenlig lukning i form af tape strips eller snører, der sikrer en enkel og sikker lukning efter brug. 

Materiale — Alle produkterne er udviklet i allergi- og miljøvenligt engangsplastik som er blødt og holdbart.

Indlæg — Alle produkterne er udstyret med et lugthæmmende indlæg, der absorberer og omdanner op til 1000 ml. væske til gele på blot 1,5 minutter.

Opbevaring — Alle produkterne er leveret i opbevaringsvenlige pakker, der gør det muligt at opbevare dem tæt på patienterne


Fordele

HJÆLPERFORDELE

Bedre arbejdsmiljø

Goloos produkter forbedrer arbejdsgangene. Du skal ikke længere gå de ekstra skridt, for at hente bækkenet eller kolben, da Goloos opbevaringsvenlige produkter kan opbevares på stuen. Derudover sparer du tid på rengøring og bækkenopkog, som ikke er nødvendigt med Goloos engangsprodukter, idet de blot destrueres efter brug, noget som bidrager til renere og mere ryddelige skyllerum, færre lugtgener og mere tid til pleje.
 

Mindre rengøring
Rengøring og opkog af bækkener og kolber kan være en tidskrævende affære. Tid som ellers kunne være brugt på pleje og omsorg. Goloos engangsprodukter er udviklet, så de kan smides direkte i skraldespanden efter brug, hvilket sparer dig for unødvendig rengøring og renere og mere ryddelige og velduftende skyllerum.

Færre tryksår
Tryksår er et velkendt problem ved traditionelle bækkener, som forværrer og forlænger indlæggelsen. Goloos oppustelige engangsbækkener er udviklet i et blødt og allergivenligt materiale, der er skånsomt for patienten. Herved reduceret risikoen for tryksår, til glæde for patienten og for samfundsøkonomien.
 

Færre uheld
Uheld i form af spild under og efter toiletbesøget er et velkendt problem ved brug af traditionelle bækkener og kolber. De er ufleksible og svære at håndtere, navnlig når de er fyldte og skal bæres ud til et skyllerum. Goloos engangsbækkener og kolber er lette at placere og håndtere, før, under og efter brug. Væsken og/eller afføringen indkapsles og smides herefter direkte i skraldespanden.

Bedre hygiejne
Hygiejnen er en fortsat udfordring for landets hospitaler og plejeinstitutioner. Med Goloos produkter brydes smittevejene langt tidligere end ved traditionelle bækkener og kolber, som skal rengøres, koges og kontrolleres efter brug. Goloos produkter er nye og rene, når de tages ud af æsken og kan lukkes og destrueres umiddelbart efter brug, hvilket reducerer risikoen for smitte og infektioner.


Patientfordele

Mere privatliv
At være immobil og dermed afhængig af andres hjælp til at gå på toilettet er en grænseoverskridende oplevelse for de fleste patienter, idet de føler sig blottet. Goloos engangsprodukter er udviklet til at sikre patienternes blufærdighed, hvorfor de blandt andet er udstyret med et lugthæmmende indlæg, der minimerer eventuelle lugtgener, og hvorfor de kan lukkes og destrueres efter brug.

Bedre hygiejne
Med Goloos produkter brydes smittevejene langt tidligere end ved traditionelle bækkener og kolber, som skal rengøres, koges og kontrolleres efter brug. Goloos engangsprodukter er nye og rene hver gang og så kan de lukkes og destrueres umiddelbart efter brug. Det minimerer risikoen for, at patienterne tilegner sige infektioner under toiletbesøget, til glæde for patienten og hjælperne.

Bedre komfort
Traditionelle bækkener og kolber er forbundet med stort ubehag. De er kolde, stive og uhygiejniske. Goloos engangsprodukter er udviklet i et blødt, allergivenligt og oppusteligt materiale, der giver patienterne en mere komfortabel oplevelse.


Miljømæssige fordele

Miljømæssige fordele
Rengøring af traditionelle bækkener og kolber er en kostelig affære for vores miljø. Det bruger store mængder af vand, elektricitet og kemikalier. Med Goloos engangsprodukter er rengøring og opkog skåret væk. Produkterne destrueres blot efter brug. Herved skånes miljøet for betragtelige ressourcer.